KAS IR LEAF

Latvijas Ekonomikas Attīstības Forums (LEAF) ir biedrība, kuras darbības galvenais mērķis ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, apzinot un izvērtējot ekonomikas, t.sk. uzņēmējdarbības aktuālās problēmas, izstrādājot risinājuma variantus un sekmējot to īstenošanu, kā arī rosinot ekonomiskās domas attīstību valstī.

UZZINĀT VAIRĀK
PAR LEAF

Forums dibināts kā sabiedriska organizācija ar nosaukumu “Latvijas Ekonomikas attīstības fonds” 1998. gada 8. februārī, apvienojot 10 dibinātājus. Pēc pārreģistrācijas Biedrību un nodibinājumu reģistrā, nosaukums tiek pārveidots – “Latvijas Ekonomikas Attīstības Forums”, un LEAF iegūst biedrības statusu.

LEAF MĒRĶI
  • Veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, apzinot un izvērtējot
    ekonomikas, t.sk. uzņēmējdarbības aktuālās problēmas, izstrādājot
    risinājuma variantus un sekmējot to īstenošanu, rosinot ekonomiskās
    domas attīstību valstī
  • Izglītot sabiedrību un veicināt tās izpratni par nozīmīgākajiem ekonomikas jautājumiem
SABIEDRISKĀ LABUMA STATUSS

Kopš 2005. gada LEAF ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss izglītības un zinātnes atbalstīšanā.

AKTUALITĀTES