Aktualitātes

LEAF 19. gadu pēc kārtas pasniedz balvu studentiem

2019.gada 8. novembrī LEAF sadarbībā ar Augstākās Izglītības padomi konkursa “LEAF Balva 2019” ietvaros apbalvoja labāko zinātnisko darbu autorus.

Konkursam, kura mērķis ir atzīmēt topošos speciālistus un veicināt profesionālu un analītisku zinātnisku darbu rašanos, šogad tika iesniegti bakalaura un maģistra darbi no piecām lielākajām Latvijas augstskolām: Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskā Universitātes, Rīgas Ekonomikas augstskolas, Vidzemes augstskolas un Ventspils Augstskolas.

Pasākuma pirmajā daļā Latvijas Ekonomikas Attīstības Foruma prezidente, Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere sniedza lekciju “Klimata pārmaiņas un ekonomika”, savā runā ieskicējot aktuālās klimata problēmas, to ciešo saistību ar ekonomikas attīstību, kā arī dažus rīcības virzienus, lai nodrošinātu efektīvu vides un ekonomikas salāgošanu nākotnē.

Pasākuma otrajā daļā LEAF prezidente Inese Vaidere un biedrības biedrs Edvards Kušners pasniedza balvas šī gada uzvarētājiem.
Konkursā 1. vietu ieguva:

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studente.  Annija Streile par bakalaura darbu “Ekonomiskā sadarbība ar Ķīnu kā Latvijas konkurētspējas paaugstināšanas faktors”. Zinātniskā darba vadītāja Dr.oec., prof. Ērika Šumilo.

LEAF biedre Inna Šteinbuka atzina, ka tēma ir ļoti aktuāla un nozīmīga. Latvijā ir ļoti maz nopietnu pētījumu par Latvijas un Ķīnas ekonomiskās sadarbības sekām, ieskaitot gan ieguvumus, gan riskus. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka autore vispusīgi analizē Latvijas-Ķīnas attiecības ES kontekstā.

2. vieta Rīgas Ekonomikas augstskolas studentiem Dainim Basam un  Kristoferam Kugrēnam par bakalaura darbu “The Effect of Regional Typology and Contexts on Performance of EU-Supported Projects Implemented by Companies in Latvia” (Reģionālo tipoloģiju un kontekstu ietekme uz Eiropas Savienības atbalstītajiem projektiem, kurus realizēja kompānijas Latvijā).
Zinātniskā darba vadītājs Aivars Timofejevs.

3. vieta Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentam Arnim Ozoliņam par bakalaura darbu “Cenu noapaļošana, atsakoties no 1 un 2 centu monētām Latvijā”. Zinātniskā darba vadītāja lektore Mg.bizn.vad. Daira Barānova.

Atzinība izteikta:

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta  studentei Ilzei Varlamovai, Vidzemes augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes studentam Mārim Riekstiņam, un LU Biznesa, vadības un ekonomikas  fakultātes Vadībzinātnes nodaļas studentei Alīnai Gamajunai.

LEAF kopā ar ilggadīgo konkursa partneri Augstākās Izglītības padomi īpašu atzinību izteica Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentei Katei Čipānei par maģistra darbu “B2C e-komerciju veicinošie un kavējošie faktori Latvijā”. Zinātniskā darba vadītāja Dr.oec., prof. Biruta Sloka.

LEAF piedalās Junior Achievement Latvia organizētajos pasākumos

2019.gada 10.maijā LEAF prezidente Inese Vaidere teica uzrunu Junior Achievement Latvia Jauno uzņēmēju dienas 2019 noslēguma pasākumā, uzteicot skolēnu entuziasmu un inovatīvu pieeju, sperot pirmos soļus uzņēmējdarbībā, kā arī izsakot atzinību un pateicību skolotājiem par nozīmīgo un pašaizliedzīgo darbu, kas ieguldīts audzēkņos.

15.maijā LEAF sveica finanšu pratības konkursa “Biznesa pasakas” laureātus.
Jau no 2006. gada JA Latvia katru pavasari aicina izvērtēt pamatskolas skolēnu sacerētās biznesa pasakas ar laimīgām beigām. LEAF arī šogad iesaistījās žūrijas darbā un no 30 izglītības iestādēm izvērtēšanai iesniegtajām 202 pasakām noteica katrā vecuma grupā (5.-6. un 7.-9. klašu grupās) trīs labākās pasakas, kā arī sarūpēja balvas izvēlēto labāko biznesa pasaku autoriem un viņu skolotājiem.

2019.gadā LEAF balvu ieguvēji ir skolēni no Jaunmārupes pamatskolas, Salas vidusskolas, Pāles sākumskolas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas un Bauskas sākumskolas.

Lekciju cikls Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā

Turpinot tradīciju, LEAF jau daudzus gadus rīko lekciju ciklu Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā. LEAF biedru lekciju lasījumi 11.klašu skolēniem šogad norisināsies no marta līdz maija sākumam.

Piektdien, 22.martā, lekciju ciklu aizsāka LEAF prezidentes Ineses Vaideres ievadlekcija „Eiropas Savienības un Latvijas ekonomikas aktualitātes”, bet nākamo lekciju lasīs satiksmes ministrs un LEAF biedrs Tālis Linkaits.

2019.gada 25. aprīlī lekciju “Transports Latvijā: nākotne un izaicinājumi” Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā nolasīja satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Abas lekcijas bija kupli apmeklētas. Skolēniem bija iespēja papildināt savas zināšanas par ekonomikas aktualitātēm, piedalīties diskusijā.

Latvijas Ekonomikas attīstības forums izsludina ikgadējo konkursu “LEAF Balva 2019”

Biedrības „Latvijas Ekonomikas attīstības forums” (LEAF) biedri aicina Latvijas augstskolu studentus piedalīties Studentu zinātnisko darbu konkursā, kurš šajā gadā sadarbībā ar Augstākās izglītības padomi (AIP) tiks organizēts jau 19. reizi.

Konkursa mērķis – atzīmēt topošos speciālistus un veicināt profesionālu un analītisku zinātnisku darbu rašanos, kuros ar radošu pieeju pētītas un analizētas aktuālas un inovatīvas tēmas ekonomikas nozarēs un izglītības sfērā.

Konkursu LEAF organizē sadarbībā ar Augstākās Izglītības padomi (AIP). Konkursa darbu vērtēšanā piedalās LEAF biedri un pārstāvji no AIP.

Aicinām iesniegt darbus, kas izstrādāti kādā no konkursa nolikumā nosauktajām tēmām. Zinātniskos darbus ekonomikas un izglītības politikas jomās var iesniegt vērtēšanai līdz 2019.gada 26.jūlijam.

LEAF Balva 2019 – nolikums

Darbi jāiesniedz elektroniski, sūtot visus dokumentus uz adresi leaf@leaf.lv

Sīkāka informācija: rakstot uz e-pastu leaf@leaf.lv vai zvanot 29110342 (Velga).

LEAF pasniedz savu ikgadējo balvu

2018. gada 30. novembrī svinīgā pasākumā jau 18. reizi LEAF pasniedza savu ikgadējo balvu un izteica atzinību labākajiem konkursā iesniegto zinātnisko darbu ekonomikā autoriem.
Konkursā šogad piedalījās sešu augstskolu: Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskā Universitātes, RISEBA, Vidzemes un Ventspils Augstskolas studenti, kā arī pēc ilgāka pārtraukuma – Liepājas Universitātes studenti, iesniedzot konkursam savus izstrādātos bakalaura vai maģistra darbus. Galvenais konkursa nosacījums – iesniegtajiem darbiem jābūt oriģināliem, analītiskiem, pētnieciskiem, vienlaikus tiem jābūt arī provokatīviem. Īpaši tiek novērtēti darbi, kuros ekonomiski tiek pamatotas inovatīvas un vērtīgas, bet sabiedrībā vēl ne tik populāras un zināmas idejas.

Konkursa noslēguma pasākumu atklāja Eiropas Parlamenta deputāte, LEAF Prezidente Inese Vaidere.

„LEAF Balva 2018’’ pasniegšanas ceremonijā ikgadējo lekciju, kuru tradicionāli vada kāds sabiedrībā atzīts eksperts, šoreiz lasīja Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājs MSc. oec. Jānis Platais par tēmu “Fiskālās disciplīnas loma, nodrošinot ilgtspējīgu ekonomikas attīstību”.

Pasākuma otrajā daļā Latvijas Ekonomikas Attīstības Foruma prezidente Inese Vaidere atskatījās uz konkursa pastāvēšanas astoņpadsmit gadiem. Kopumā pa šiem gadiem biedrība ir saņēmusi 511 studentu zinātniskos darbus gandrīz no visām augstākajām mācību iestādēm. Starp tiem ir bijuši  izcili pētījumi, kas raksturoja gan esošo situāciju mūsu valstī, gan piedāvāja konkrētus risinājumus tās uzlabošanai. Ik gadus darbos varēja iepazīt jauno speciālistu skatījumu par dažādām ekonomikas norisēm.

Inese Vaidere un Biedrības valdes priekšsēdētājs Tālis Linkaits pasniedza balvas šī gada uzvarētājiem.

Konkursā 1. vietu ieguva:

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studente Elīna Pīrāga- Berjoza par maģistra darbu “Nodokļu optimizācija, izvairīšanās no nodokļu nomaksas un tā ietekme uz budžeta ieņēmumiem Latvijā”

  1. vieta Liepājas Universitātes studentam Bruno Laurimpar bakalaura darbu “Programmas izstrāde pūļa finansējuma ar atlīdzību piesaistīšanai biedrības “KBI Biznesa HUB” inkubējamiem MVU”
  2. vieta Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentei Laurai Janovskai par bakalaura darbu “Atkritumu šķirošana un pārstrāde Latvijā aprites ekonomikas mērķu kontekstā”.

Atzinība izteikta:

Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta studentam Ģirtam Feldbergam par maģistra darbu “Pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas ierobežošana”.

LEAF kopā ar ilggadīgo konkursa partneri Augstākās Izglītības padomi piešķīra arī īpašu atzinību, kuru pasniedza AIP priekšsēdētājs  profesors Jānis Vētra. Pateicība tika pasniegta Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentei Klintai Krauzei par maģistra darbu “Organizāciju loma Latvijas augstākās izglītības eksporta veicināšanā” un Vidzemes augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes studentei Adelei Bērziņai par bakalaura darbu “Zinātnes dārza un mākslas sinerģija Ceriņu parka tūrisma produktos”.

LEAF pasniedz savu ikgadējo balvu

2017.gada 24. novembrī svinīgā pasākumā LEAF pasniedza savu ikgadējo balvu un izteica atzinību labākajiem konkursā iesniegto zinātnisko darbu ekonomikā autoriem.

Konkursā šogad piedalījās piecu augstskolu: Latvijas Universitātes, RISEBA, Vidzemes un Ventspils Augstskolas, kā arī Rīgas Ekonomikas augstskolas studenti, iesniedzot konkursam savus izstrādātos bakalaura vai maģistra darbus.

Galvenais konkursa nosacījums – iesniegtajiem darbiem jābūt oriģināliem, analītiskiem, pētnieciskiem, vienlaikus tiem jābūt arī provokatīviem. Īpaši tiek novērtēti darbi, kuros ekonomiski tiek pamatotas inovatīvas un vērtīgas, bet sabiedrībā vēl ne tik populāras un zināmas idejas.

Konkursa noslēguma pasākumu atklāja Eiropas Parlamenta deputāte, LEAF Prezidente Inese Vaidere.

„LEAF Balva 2017’’ pasniegšanas ceremonijā ikgadējo lekciju, kuru tradicionāli vada kāds sabiedrībā atzīts eksperts, šoreiz lasīja Baltijas jūras valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas VASAB sekretariāta vadītājs Tālis Linkaits par tēmu “Latvijas sasniedzamības izaicinājumiem un risinājumiem”.

Pasākuma otrajā daļā Latvijas Ekonomikas Attīstības Foruma prezidente Inese Vaidere un Biedrības valdes priekšsēdētājs Tālis Linkaits pasniedza balvas šī gada uzvarētājiem.

Konkursā 1. vietu ieguva:

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes students Edgars Dūms par bakalaura darbu “Aprites ekonomika – tās principi un iespējas

2. vieta RISEBA (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola) studentei Baibai Rokjānei par maģistra darbu “Noteicošie faktori patērētājiem bankas izvēlē Latvijā”

3. vieta Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes studentei Madarai Skrindai par bakalaura darbu “Marka Rotko mākslas centra nozīme Daugavpils tūrisma tēla veicināšanā un tūristu piesaistē.

Atzinība izteikta:

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes studentei Lienei Linmeijerei par maģistra darbu “Pārrobežu iepirkšanās Latvijas un Igaunijas pierobežā”;

Vidzemes augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes studentei Laurai Mārtinsonei par bakalaura darbu “Augļu un ogu vīna tūrisms Latvijā”.

Ventspils Augstskolas profesionālās studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” studentei Aritai Šreiberei par maģistra darbu “Uzņēmumu vadītāju motivācija mācīties”.

LEAF kopā ar konkursa partneri Augstākās Izglītības padomi, ir piešķīris īpašu atzinību, kuru pasniegt bija ieradusies AIP priekšsēdētāja vietniece Baiba Rivža. Pateicība tika pasniegta Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Eiropas Studiju programmas studentei Ilzei Sīlei par maģistra darbu “Augstskolas un industrijas sadarbība studentu inovāciju veicināšanai: Latvijas Universitātes gadījuma izpēte”, kā arī Vidzemes augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes studentam Armandam Jēgeram par bakalaura darbu “Jauktās realitātes izmantošana tūrisma produktu veidošanā”.

 

Sveicam LEAF prezidenti Inesi Vaideri ar Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Eiropas Lielās balvas saņemšanu

2017.gada 24. oktobrī Eiropas Savienības Mājā norisinājās Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas (European Academy of Sciences and Arts) balvu pasniegšanas ceremonija. Šogad Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Eiropas Lielo balvu saņēma Eiropas Parlamenta deputāte, Dr.oec. Inese Vaidere. Balva I. Vaiderei piešķirta par izciliem sasniegumiem Eiropas vienotības un kultūras vērtību attīstībā, tolerantas komunikācijas veicināšanā un Latvijas identitātes nostiprināšanā.

Eiropas balvu sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju piešķir reizi trijos gados par ievērojamiem sasniegumiem humanitāro zinātņu, veselības aprūpes un medicīnas zinātnes jomās. Balvu piešķir personām, kuru darbība radusi pozitīvu atsauksmi Latvijas sabiedrībā, sekmējusi tās izglītošanu, nacionālās identitātes attīstīšanu un virzību uz eiropeisku kultūras kopību.

 

LEAF ekonomikas lekciju cikls Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā turpinās

3. oktobrī ar lekciju Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā par tēmu “Transporta koridori Baltijas jūras reģionā un Latvijas savienojamība ar Eiropu”, uzstājās Tālis Linkaitis, “Vīzijas un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai” sekretariāta vadītājs un LEAF valdes priekšsēdētājs.

9. oktobrī lekcija cikla ietvaros bija uzņēmējam Viesturam Tamužam par tēmu “Kriptovalūta – lielākā revolūcija naudas sistēmas attīstībā”.

Savukārt 6. novembrī ar lekciju “Latvijas tautsaimniecības attīstība un izaicinājumi” Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā uzstājās Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. To ar lielu ieinteresētību noklausījās vairāk nekā 190 skolēni.

LEAF prezidente, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere viesojas Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā

LEAF prezidente, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere piektdien, 15. septembrī viesojās Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, lai vidusskolēniem sniegtu ieskatu pašreiz aktuālajā ES budžeta un aizsardzības jomās.

Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte: “Patiess gandarījums, ka jaunieši piektdienas pēcpusdienā tik uzmanīgi klausījās par tik, es teiktu, sarežģītām tēmām.”

Noslēgumā erudītākajiem tika sagādātas nelielas pārsteiguma balvas, tāpat no jauniešu puses pēc prezentācijas, sekoja vairāki jautājumi I. Vaiderei, izvēršot plašāku diskusiju.

 

 

LEAF apbalvo JA Latvija konkursa “Gada labākais ekonomikā 2017” laureātus

Š.g. 16. jūnijā LEAF sveica Junior Achievement Latvija (JA Latvija) konkursa “Gada labākais ekonomikā 2017” laureātus: gada labākos skolotājus un skolēnus ekonomikā, kā arī aktīvāko skolu direktorus.

Konkursā  tiek noteikti un apbalvoti labākie JA Latvija programmu dalībnieki – skolēni, kas ne tikai sasnieguši izcilus rezultātus ekonomiskās izglītības teorijā, bet arī veiksmīgi un radoši pielietojuši šīs zināšanas biznesa praksē un bijuši sociāli atbildīgi, darbojoties JA Latvija programmās.