Biznesa pasakas

Jau vairākus gadus LEAF piedalās Junior Achievement Latvija (JA Latvija) un Latvijas Bankas rīkotā finanšu pratības konkursa žūrijā, kura vērtē 5.- 9. klašu skolēnu sacerētās pasakas par ekonomikas un uzņēmējdarbības tēmām.

Priecājamies, ka interese par ekonomikas pasaku rakstīšanu pieaug, ka skolēniem ir interesi par ekonomiskajiem procesiem.

2017.gadā LEAF izvēlējās piecas labākās biznesa pasakas, kurās bija ietverti ekonomikas pamatelementi, caur pasaku tēliem parādīta izpratne par uzņēmuma tapšanu, par to kā nopelnīt, un kā pareizi naudu izlietot. Vērtēšanā tika ņemts vērā arī pasakas vizuālais noformējums.

2018.gadā LEAF apbalvošanai izvirzīja sešus pasaku rakstītājus no Jaunsilavas pamatskolas, Māteru Jura Kazdangas pamatskolas, Jaunmārupes pamatskolas, Rīgas sanatorijas internātpamatskolas un  Kuldīgas Centra vidusskolas. Labāko, saturīgāko darbu autori apbalvošanas ceremonijā saņēma LEAF atzinības rakstu un nelielas dāvaniņas. LEAF apbalvoja arī labāko pasaku autoru padomdevējus – skolotājus.