Biznesa plānu konkurss

Andreja Zvejnieka biznesa plānu konkurss 6. – 12. klašu skolēniem

A.Zvejnieka biznesa plānu konkurss ir Junior Achievement – Latvija un LIAA Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programmas ietvaros organizēts pasākums, kuru atbalsta ERAF un Eiropas Savienība.

Biznesa plānu konkurss būtībā ir praktiskā mācību metode, kuras īstenošana mācību procesā veicina skolēnu radošo domāšanu un uzņēmējspējas, rosinot jauniešus uzņemties iniciatīvu, ģenerēt radošas un ilgtspējīgas biznesa idejas. Konkurss Latvijā norisinās kopš 1995. gada.

2010. gads

2010. gada 20. maijā Latvijas Universitātē biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Latvija (JAL) un Valsts aģentūras Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programmas ietvaros, kuru atbalsta ERAF un Eiropas Savienība, organizēja kārtējo A. Zvejnieka biznesa plānu konkursa finālu.

Zvejnieka biznesa plānu konkurss norisinājās jau 15. reizi. Kopumā konkursa pusfinālam tika iesūtīti 88 biznesa plāni no visiem Latvijas reģioniem, no kuriem finālam tika izvirzīti 12 labākie, kuri savas biznesa idejas prezentēja kompetentai žūrijai, kuras sastāvā bija LIAA, Latvijas Universitātes, A/S “Swedbank”, Junior Achievement – Latvija, SIA “Zināšanu pārnese un marketings”, A/S “Compensa Life Vienna Insurance Group SE”, SIA “Lietišķās informācijas dienesta”, Rīgas Ekonomikas augstskolas Mentoru kluba un Latvijas Ekonomikas attīstības foruma eksperti.

Šīgada konkursā uzvarēja Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12. klases skolnieka Vitālija Silina biznesa plāns par publisko mobilo ierīču lādētāju. Uzvarētājs kā galveno balvu saņēma atbrīvojumu no studiju maksas, uzsākot studijas Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē.

Latvijas Ekonomikas attīstības foruma prezidente profesore Inese Vaidere: “Laikā, kad uzņēmējdarbība ir svarīgākais faktors ekonomikas atveseļošanā Latvijā un arī citur pasaulē, priecājos par iniciatīvas un radošu ideju bagāto jauno paaudzi, kura gatava jauniem, daudzsološiem un inovatīviem projektiem. Ceru, ka skolēnu uzņēmumi – pat, ja ne visi, tad noteikti labākie no tiem – stiprinās mūsu valsts labklājību. Vislabākie vēlējumi jaunajiem uzņēmējiem, uzsākot uzņēmējdarbību ar spēcīgu apņēmību un tālejošiem mērķiem!”

Otro vietu ieguva Aizkraukles novada ģimnāzijas skolēnu biznesa ideja par Ekotūrisma pakalpojumu attīstīšanu Aizkraukles novadā. Savukārt kā trešā labākā ideja tika atzīta Rīgas pilsētas 3. vidusskolas skolnieces ideja par restorānu, kur maltīti klients gatavo kopā ar restorāna pavāru.

Latvijas Ekonomikas attīstības forums šīgada konkursā par savu laureātu izvēlējās biznesa plānu konkursa 1.vietas ieguvēju, pasniedzot V. Silinam atzinības rakstu un vērtīgu literatūru, kas varētu noderēt turpmākajās studiju gaitās.

2009. gads

Junior Achievement biznesa plānu konkurss, organizēts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti (LU EVF). Kopumā tika iesūtīti vairāki desmiti biznesa plānu no visas Latvijas un skolēni tos bija veidojoši, ietverot gan ražošanu, gan otrreizējo materiālu izmantošanu, gan arī pakalpojumu nozari. 15 finālistu biznesa idejas un to iespējas tikt realizētām dzīvē vērtēja kompetenta žūrija: Latvijas Universitātes, Latvijas bankas un SEB bankas eksperti, Latvijas Darba devēja konfederācijas viceprezidente Aiva Vīksna, Latvijas Ekonomikas attīstības foruma (LEAF) prezidente Inese Vaidere.

2009. gadā par uzvarētājiem kļuva Biznesa plāna „KREPS” autores Ilze Jubiņa un Andra Nordena no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, kuras kā perspektīvāko biznesa ideju bija izvēlējies pārtikas vēžu audzēšanu. Otro vietu izcīnīja Madonas Valsts ģimnāzijas skolnieku Raivja Bondara un Aurikas Skačkovas biznesa plāns par skārienjūtīgo ekrānu cimdu ražošanu. Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolnieka Mārtiņa Voitčonoka biznesa plāns par pakalpojumiem zivsaimniecības jomā ieguva trešo vietu.

LEAF prezidente Inese Vaidere: „Junior Achievement piedāvātā sadarbība vidusskolēnu biznesa plānu konkursā sniedza mums, Latvijas Ekonomikas attīstības forumam, saprast, cik daudz lielisku un idejām bagātu jauno uzņēmēju Latvijā ir. Jaunā uzņēmēju paaudze varbūt vēl mācās vidusskolās un pamatskolās, taču prot ģenerēt un aizstāvēt drosmīgas biznesa idejas, un daži jau ir tikai pussoli no reālas uzņēmējdarbības uzsākšanas. Gribu novēlēt jaunajiem speciālistiem veiksmi, pateikties Junior Achievement par lielisko konkursu un cerēt, ka uzņēmēja gars Latvijas jaunajā paaudzē iedzīvosies un palīdzēs Latvijai ātrāk sasniegt ekonomikas augšupeju.”

LEAF favorīti bija Madonas Valsts ģimnāzijas skolēni Raivis Bondars un Aurika Skačkova ar biznesa plānu uzņēmumam SIA ”Touch” – skārienjūtīgo ekrānu cimdu ražošanu, saņemot balvā atzinības rakstu un vērtīgas grāmatas. Tāpat atzinību no LEAF saņēma Jaunsilavas pamatskolas 8. klases skolnieks Rolands Ancāns par biznesa plānu zosu audzēšanai un zosu blakusproduktu realizācijai.