Gada labākais ekonomikā

Latvijas Ekonomikas attīstības foruma pārstāvji ir tās kompetentās žūrijas sastāvā, kura izvērtē skolēnus un skolotājus, izvirzot tos konkursa „Gada labākais ekonomikā” laureātu godā.

Konkursa “Gada labākais ekonomikā” mērķis ir veicināt sabiedrības ieinteresētību par jauniešu un skolotāju uzņēmību darboties ekonomikas un uzņēmējdarbības jomās, sekmējot skolā iegūto un doto zināšanu izmantošanu dzīvē.

Jau vairākus gadus LEAF prezidente Inese Vaidere piedalās JAL konkursa “Gada labākais ekonomikā” žūrijā.

Apbalvošanas ceremonijā 2017.gada 16. jūnijā Inese Vaidere apbalvoja nominētos labākos JA Latvija programmu dalībniekus – skolēnus, kuri veiksmīgi sper pirmos soļus uzņēmējdarbībā, labākos ekonomikas un sociālo zinību skolotājus, kuri ar entuziasmu un inovatīvu pieeju mācību procesam veicinājuši jauniešu interesi par uzņēmējdarbību, kā arī labākos izglītības iestāžu vadītājus, kuri veicinājuši uzņēmējdarbības un karjeras izglītības apguvi savā skolā.

Visas nominētās skolotājas ieguva īpašo dāvanu – Latvijas Ekonomikas attīstības foruma prezidente, profesore un Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere uzaicināja visas skolotājas apmeklēt Eiropas Parlamentu.

Inese Vaidere pasākumā uzsvēra: “Jaunieši, kuri šodien saņem balvu, ir ļoti daudz sasnieguši savā vecumā. Atzinība tam ir apliecinājums. Tāpēc novēlu viņiem turpināt pilnveidošanās ceļu, domāt radoši un cīnīties par saviem sapņiem. Savukārt skolotājiem pienākas visdziļākās pateicības vārdi par nozīmīgo un pašaizliedzīgo darbu, kas ieguldīts audzēkņos, sniedzot viņiem stabilu pamatu nākotnes attīstībai.”

2018.gada maijā JAL “Jauno uzņēmēju dienas 2018” pasākumā  LEAF izteica atzinību Skolēnu mācību uzņēmumu konsultantiem- finālistu skolotājiem. http://www.jal.lv/SMU/gadasmukonsultants