Latvijas Ekonomikas attīstības forums izsludina ikgadējo konkursu “LEAF Balva 2019”

Latvijas Ekonomikas attīstības forums izsludina ikgadējo konkursu “LEAF Balva 2019”

Biedrības „Latvijas Ekonomikas attīstības forums” (LEAF) biedri aicina Latvijas augstskolu studentus piedalīties Studentu zinātnisko darbu konkursā, kurš šajā gadā sadarbībā ar Augstākās izglītības padomi (AIP) tiks organizēts jau 19. reizi.

Konkursa mērķis – atzīmēt topošos speciālistus un veicināt profesionālu un analītisku zinātnisku darbu rašanos, kuros ar radošu pieeju pētītas un analizētas aktuālas un inovatīvas tēmas ekonomikas nozarēs un izglītības sfērā.

Konkursu LEAF organizē sadarbībā ar Augstākās Izglītības padomi (AIP). Konkursa darbu vērtēšanā piedalās LEAF biedri un pārstāvji no AIP.

Aicinām iesniegt darbus, kas izstrādāti kādā no konkursa nolikumā nosauktajām tēmām. Zinātniskos darbus ekonomikas un izglītības politikas jomās var iesniegt vērtēšanai līdz 2019.gada 26.jūlijam.

LEAF Balva 2019 – nolikums

Darbi jāiesniedz elektroniski, sūtot visus dokumentus uz adresi leaf@leaf.lv

Sīkāka informācija: rakstot uz e-pastu leaf@leaf.lv vai zvanot 29110342 (Velga).