LEAF 19. gadu pēc kārtas pasniedz balvu studentiem

LEAF 19. gadu pēc kārtas pasniedz balvu studentiem

2019.gada 8. novembrī LEAF sadarbībā ar Augstākās Izglītības padomi konkursa “LEAF Balva 2019” ietvaros apbalvoja labāko zinātnisko darbu autorus.

Konkursam, kura mērķis ir atzīmēt topošos speciālistus un veicināt profesionālu un analītisku zinātnisku darbu rašanos, šogad tika iesniegti bakalaura un maģistra darbi no piecām lielākajām Latvijas augstskolām: Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskā Universitātes, Rīgas Ekonomikas augstskolas, Vidzemes augstskolas un Ventspils Augstskolas.

Pasākuma pirmajā daļā Latvijas Ekonomikas Attīstības Foruma prezidente, Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere sniedza lekciju “Klimata pārmaiņas un ekonomika”, savā runā ieskicējot aktuālās klimata problēmas, to ciešo saistību ar ekonomikas attīstību, kā arī dažus rīcības virzienus, lai nodrošinātu efektīvu vides un ekonomikas salāgošanu nākotnē.

Pasākuma otrajā daļā LEAF prezidente Inese Vaidere un biedrības biedrs Edvards Kušners pasniedza balvas šī gada uzvarētājiem.
Konkursā 1. vietu ieguva:

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studente.  Annija Streile par bakalaura darbu “Ekonomiskā sadarbība ar Ķīnu kā Latvijas konkurētspējas paaugstināšanas faktors”. Zinātniskā darba vadītāja Dr.oec., prof. Ērika Šumilo.

LEAF biedre Inna Šteinbuka atzina, ka tēma ir ļoti aktuāla un nozīmīga. Latvijā ir ļoti maz nopietnu pētījumu par Latvijas un Ķīnas ekonomiskās sadarbības sekām, ieskaitot gan ieguvumus, gan riskus. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka autore vispusīgi analizē Latvijas-Ķīnas attiecības ES kontekstā.

2. vieta Rīgas Ekonomikas augstskolas studentiem Dainim Basam un  Kristoferam Kugrēnam par bakalaura darbu “The Effect of Regional Typology and Contexts on Performance of EU-Supported Projects Implemented by Companies in Latvia” (Reģionālo tipoloģiju un kontekstu ietekme uz Eiropas Savienības atbalstītajiem projektiem, kurus realizēja kompānijas Latvijā).
Zinātniskā darba vadītājs Aivars Timofejevs.

3. vieta Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentam Arnim Ozoliņam par bakalaura darbu “Cenu noapaļošana, atsakoties no 1 un 2 centu monētām Latvijā”. Zinātniskā darba vadītāja lektore Mg.bizn.vad. Daira Barānova.

Atzinība izteikta:

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta  studentei Ilzei Varlamovai, Vidzemes augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes studentam Mārim Riekstiņam, un LU Biznesa, vadības un ekonomikas  fakultātes Vadībzinātnes nodaļas studentei Alīnai Gamajunai.

LEAF kopā ar ilggadīgo konkursa partneri Augstākās Izglītības padomi īpašu atzinību izteica Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentei Katei Čipānei par maģistra darbu “B2C e-komerciju veicinošie un kavējošie faktori Latvijā”. Zinātniskā darba vadītāja Dr.oec., prof. Biruta Sloka.