LEAF balva 2018

LEAF izsludina studentu zinātnisko darbu ekonomikā ikgadējo konkursu, cenšoties veicināt sabiedrības diskusiju un izpratni par tautsaimniecībā notiekošo.

Konkursa mērķis – atzīmēt topošos speciālistus un veicināt profesionālu un analītisku zinātnisku darbu rašanos, kuros ar radošu pieeju pētītas un analizētas aktuālas un inovatīvas tēmas ekonomikas nozarēs un izglītības sfērā.

Konkursu LEAF organizē sadarbībā ar Augstākās Izglītības padomi (AIP). Konkursa darbu vērtēšanā piedalās LEAF biedri un pārstāvji no AIP.

Aicinām iesniegt darbus, kas izstrādāti kādā no konkursa nolikumā nosauktajām tēmām. Konkursa nolikums pieejams sadaļā LEAF Balva.

Zinātniskos darbus ekonomikas un izglītības politikas jomās var iesniegt vērtēšanai līdz 2018.gada 20.jūlijam.

LEAF Balva 2018 – nolikums

Darbi jāiesniedz elektroniski, sūtot visus dokumentus uz adresi leaf@leaf.lv

Tuvāka informācija leaf@leaf.lv vai 29110342 (Velga).