LEAF Balvas konkursa arhīvs

LEAF Balvas laureāti 2012.gadā

1.vieta/2.vieta

LU EVF abituriente Simona Striževska, maģistra darbs „Biznesa ciklu sinhronizācijas novērtējums Latvijas ekonomiskās attīstības kontekstā”, vadītājs Edgars Brēķis.

LU EVF abiturients Edvīns Ripa, bakalaura darbs „Latvijas nominālā un reālā konverģence uz ES vidējo līmeni”, darba vadītāja Irina Skribāne.

3.vieta

Vidzemes augstskolas studente Karīna Adamaite, maģistra darbs „Stratēģiskā partnerība tūrisma galamērķa konkurētspējas celšanā. Rundāles-Bauskas-Mežotnes piemērs”, vadītājs Andris Klepers.

LEAF veicināšanas balvas

Krista Pētersone (LU EVF), bakalaura darbs „Latvijas biofarmācijas nozares starptautiskās konkurētspējas analīze”, vadītāja Margarita Dunska.

Santa Babauska (Banku augstskola), maģistra darbs „Līdzsvarotās rādītāju kartes koncepta izstrāde Latvijas privātās veselības aprūpes uzņēmumam konkurētspējas un vērtības paaugstināšanai”, vadītāja Inese Mavļutova.

LEAF biedra Viestura Tamuža uzņēmuma EcoBaltia speciālbalva

Mārtiņa Danusēviča vadītajiem bakalaura darbiem no LU EVF – „Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes nozares vērtējums”, autore Lota Barkane-Kovaļenko, un „Depozīta sistēmas ieviešanas iespējas Latvijā”, autore Kristīne Rudņicka.

Augstākās Izglītības Padomes speciālbalva

Raimonds Kokarēvičs (Latvija), Javier Mendoza Jimenez (Spānija), Nena Markovic (Bosnija un Hercegovina)(LU EVF),  zinātniski pētnieciskais darbs „Dzīvošana Latvijā” („Living in Latvia”), vadītājs Mihails Hazans.

LEAF Balvas laureāti 2011. gadā

1. vieta — Rīgas Ekonomikas augstskolas studenti Ilze Zumente un Kārlis Putriņš, bakalaura darbs „Prasmju neatbilstība Latvijas ražošanas sektorā” (oriģinālnosaukums: „Skills Mismatch in Latvian Manufacturing Sector”), darba vadītājs Oļegs Tkačevs.

2. vieta/3. vieta —Vidzemes Augstskolas studente Ilze Šrādere, maģistra darbs „Zīmolu stratēģija kaimiņvalstu tirgū: Latvija un Igaunija”. Darba vadītājas – Ieva Dmitričenko un Agita Līviņa.

2. vieta/3. vieta — Rīgas Ekonomikas augstskolas studentes Tatjana Grakovska un Elīna Siriha, bakalaura darbs „Vai inovācijām ir nozīme? Mazo uzņēmēju piemērs (oriģinālnosaukums: „Do Innovations Matter? The Case of Small Latvian Firm”), darba vadītājs Vjačeslavs Dombrovskis.

Veicināšanas prēmija — Rīgas Stradiņa Universitātes studente Jūlija Koņeva, maģistra darbs „Projektu vadības un biznesa līmeņa stratēģijas saskaņošanas ietekme uz uzņēmuma ilgtspējīgu darbību”, vadītāja Ieva Kalve.

LEAF Balvas laureāti 2010. gadā

1. vieta — Rīgas Ekonomikas augstskolas studenti Andis Grandāns un Edgars Sproģis, maģistra darbs „Vai Dienvidu tilts ir pārāk dārgs?” (oriģinālnosaukums: „Is the South bridge overpriced?”), darba vadītājs Vjačeslavs Dombrovskis.

2. vieta — Banku augstskolas studente Santa Babauska, bakalaura darbs „SIA Medicīnas Sabiedrības ARS konkurētspēja un tirgus vērtības novērtējums”, darba vadītāja Inese Mavļutova.

3. vieta — Latvijas Universitātes studentes Ilonas Vabales bakalaura darbs „Ilgtspējīga attīstība un tās koncepciju salīdzinājums Latvijā un Spānijā , darba vadītāja Džineta Dimante.

LEAF Balvas laureāti 2009. gadā

1. vieta — Rīgas Tehniskās universitātes students Ivars Apsītis, maģistra darbs „Latvijas elektroenerģijas tirgus attīstība un perspektīvas no 2000.-2030. gadam”, darba vadītājs Prof. Dr. Juris Saulītis.

2. vieta — Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes studente Rūta Rudzīte, maģistra darbs „LU EVF Intelektuālā kapitāla mērīšanas sistēma valsts SIA “Latvijas Vēstnesis””, darba vadītāja Džineta Dimante.

3. vieta — biznesa augstskolas „Turība” studente Daiga Ragauska, maģistra darbs „Saules kolektoru kā alternatīvo enerģijas avotu izmantošanas iespējas zaļā sertifikāta lauku tūrisma mītnēs”, darba vadītājs Dr. Ilmārs Vīksne

Veicināšanas prēmija — Rīgas Ekonomikas augstskolas studenti Vitālijs Jasčišens, Juris Rumba, darbs „Public Procurement and Political Connections: The Case of Latvia”, darba vadītājs Vjačeslavs Dombrovskis

LEAF Balvas laureāti 2008. gadā

1. vieta — Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes students Andrejs Bessonovs, maģistra darbs „Latvijas makroekonomiskā analīze ar Hermin modeļa palīdzību”, darba vadītājs Prof. Dr. Mihails Hazans.

2. vieta — Rīgas Ekonomikas augstskolas students Aleksandrs Tarvids, darbs „Measuring the e-readiness of higher education institutions”, darba vadītājs Juris Ulmanis.

3. vieta — Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes students Jānis Deksnis, maģistra darbs „Latvijas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas pilnveidošana”, darba vadītājs Prof.Dr. Māris Purgailis.

3. vieta — Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes studente Aiga Pelane, maģistra darbs „Latvijas konkurētspējas pieauguma iespējas Baltijas jūras reģionā”, darba vadītājs Prof.Dr. Ērika Šumilo.

LEAF Balvas laureāti 2007. gadā

1. vieta — Rīgas Tehniskās universitātes students Normunds Ozols, maģistra darbs „Latvijas darba tirgus globalizācijas apstākļos: problēmas un risinājumi”, darba vadītājs Prof. Dr. Juris Saulītis.

1. vieta — Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes studente Jekaterina Meļņikova, maģistra darbs „Latvijas darbaspēka tirgus ilgtermiņa attīstības alternatīvo scenāriju modelēšanā”, darba vadītāja Dr.habil.oec., prof. Ludmila Frolova.

2. vieta — Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes studente Evija Rūsīte, maģistra darbs „Indikatoru sistēmas izstrāde universitāšu darbības izvērtēšanai”, darba vadītāja Prof. Dr. Biruta Sloka.

2. vieta — Latvijas Lauksaimniecības universitātes students Juris Gudēvics, bakalaura darbs „Apvienošanās procesa ietekme uz pašvaldību ilgtspējīgu attīstību Latvijā”, darba vadītāja Līga Švānberga.

3. vieta — Daugavpils universitātes studente Olga Bičinska, maģistra darbs „Konkurences ietekme uz LR balss telefonijas tirgu”, darba vadītāja Dr. Lilija Gorbačeva.

Veicināšanas prēmija no a/s „Eko Investors” — Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas studente Sinta Degtere, diplomdarbs „Kokapstrādes uzņēmuma datu bāzu sistēmas moduļu izstrāde”.

LEAF Balvas laureāti 2006. gadā

Grand Prix — Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes studente Olga Ertuganova, maģistra darbs „Kreditēšanas attīstība Baltijas valstīs un tās ietekme uz makroekonomisko situāciju”, darba vadītāja prof. Ismena Revina.

1. vieta — Banku augstskolas studente Aurika Doroganiča, bakalaura darbs „Vērtspapīru modelēšana ar kopulu metodi”, darba vadītāja prof. Gaida Pettere.

2. vieta — Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes studente Agnese Āboltiņa, maģistra darbs „Tirgum piesaistītā dzīvības apdrošināšana”, darba vadītāja prof. Gaida Pettere.

3. vieta — Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes students Dmitrijs Feldmans, maģistra darbs „Pasaules naftas cenu dinamikas analīze un prognozēšana”, darba vadītāja prof. Daina Šķiltere.

Veicināšanas prēmija — Daugavpils universitātes studente Beāta Garkule, maģistra darbs „Latvijas Republikas maksājumu bilances analīze”.

LEAF Balvas laureāti 2005. gadā

1. vieta — Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes students Elmārs Zakulis, maģistra darbs „Latvijas finanšu sistēmas riski un to novēršana”, darba vadītājs prof. Mihails Hazāns.

2. vieta — Banku augstskolas students Ivars Svilāns, bakalaura darbs „Latvijas sabiedrisko raidorganizāciju finansējuma modeļi”, darba vadītājs Kristaps Lešinskis.

3. vieta — Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes studente Ieva Šnīdere, maģistra darbs „Inflācija un to ietekmējošie faktori Latvijā un citās jaunajās ES”, darba vadītāja prof. Biruta Sloka.

3. vieta — Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes studente Elīza Bērziņa, maģistra darbs „Makroekonomiskās attīstības cikliskums un ekonomikas „pārkaršanas” iespējamība Latvijā”.

Veicināšanas prēmija — Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes studente Ieva Strēle, maģistra darbs „Cilvēkresursi Latvijas medicīnā”.

Veicināšanas prēmija — Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes studente Marija Saņkova, maģistra darbs „Tiešo ārvalstu investīciju ietekme uz Latvijas ekonomisko attīstību”.