LEAF Balvas konkurss 2013

Viesnīcas „Astor Riga” zālē „Akadēmija” LEAF Balvu saņēma labākie zinātnisko darbu autori. Latvijas Ekonomikas attīstības forums, kurš šo balvu pasniedz jau 13. reizi, kopā ar konkursa partneri Augstākās Izglītības padomi 1.vietu ir piešķīris Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentes Ilzes Priževoites maģistra darbam „Pedagogu darba samaksu ietekmējošie faktori vispārējās izglītības iestādēs Latvijā”. Šis ir izcils pētījums, kas raksturo gan esošo situāciju, gan piedāvā konkrētus risinājumus tās uzlabošanai.

Konkursā 2.vietu ir ieguvis Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes absolventes Ingas Jēkabsones maģistra „Labklājības pētīšanas sistēma Latvijas pašvaldībām”, kurā pašvaldību dzīves kvalitāte atzīta par noteicošu faktoru, lai iedzīvotāji pieņemtu lēmumu palikt konkrētā dzīvesvietā, nevis migrēt uz citu. Savukārt, Rīgas Ekonomikas augstskolas studentes Kristīne Kazaka un Sabīne Sipunova ieguva 3.vietu par savu bakalaura darbu „Gazelles: Reasons behind extraordinary growth – Study of Latvian high-growth companies” (Gazeles: iemesli straujākai izaugsmei – Latvijas visātrāk augošo uzņēmumu pētījums”).

Atzinība izteikta Aijai Poļakovai un Laurai Mozulei no Rīgas Ekonomikas augstskolas par zinātniski pētniecisko darbu „Unemployment as a Challenge of Latvia’s Pension System in the Long-Term Perspective” („Bezdarbs kā Latvijas pensiju sistēmas izaicinājums ilgtermiņā”).

Pasākumā tradicionālo ikgadējo lekciju sniedza Inga Skujiņa, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta direktore, iepazīstinot jauniešus ar tēmu „Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē – izaicinājums un iespēja”.

LEAF Balvas plašākai sabiedrībai atklāj jaunos speciālistus interesējošās tēmas un ļauj mūsu valsts pārstāvjiem aktuālās ekonomiskās norises ieraudzīt viņu acīm. Vienā no visilgāk pastāvošajiem studentu zinātnisko darbu konkursiem Latvijā „LEAF Balva” ik gadus tiek iesniegti vairāki desmiti darbu no visas Latvijas.