LEAF Balvas konkurss 2014

14.reizi Latvijas Ekonomikas Attīstības Forums pasniedz savu ikgadējo balvu. Nupat notikušajā „LEAF Balva 2014’’ pasniegšanas ceremonijā ikgadējo lekciju, kuru tradicionāli lasa kāds sabiedrība respektēts eksperts, šoreiz lasīja Latvijas Mobilā Telefona prezidents Dr. oec. Juris Binde. Latvijas Ekonomikas Attīstības Foruma prezidente Prof. Dr. oec. Inese Vaidere klātesošos iepazīstināja ar šīgada ekonomikas notikumiem Latvijā un Eiropas Savienībā.

Pirmo vietu ieguva Latvijas Universitātes studentes Ekonomikas un vadības fakultātes studentes Agneses Razgaites maģistra darbs „Investīciju izpētē un attīstībā ietekme uz uzņēmuma peļņu”. Konkursā 2.vietu ir ieguvis Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Antas Leites maģistra darbs „Latvijas tautsaimniecības enerģijas intensitāte”, Savukārt, Vidzemes augstskolas, Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes studente, Inguna Kucina ieguva 3.vietu par savu maģistra darbu „Pētījumu iesaiste tūrisma klasteru konkurētspējas paaugstināšanai”.

Atzinība izteikta Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes studentēm Laurai Ančupānei par pētniecisko darbu „Latvijas preču eksporta konkurētspējas salīdzinošā analīze ar ES valstīm un eksporta attīstības scenāriji’’ un Baibai Soikai par darbu „Eksportspējas kalkulatora izveide’’.

LEAF, kopā ar konkursa partneri Augstākās Izglītības padomi, ir piešķīris atzinību Latvijas Universitātes studentes Ievas Baltiņas maģistra darbam „Studējošo iesaiste augstākās izglītības kvalitātes ārējā vērtēšanā – Eiropas Universitāšu asociācijas un Latvijas Augstākās izglītības padomes pieredze”.

„LEAF Balva” plašākai sabiedrībai atklāj jaunos speciālistus interesējošās tēmas un ļauj mūsu valsts pārstāvjiem aktuālās ekonomiskās norises ieraudzīt viņu acīm. Vienā no visilgāk pastāvošajiem studentu zinātnisko darbu konkursiem Latvijā „LEAF Balva” ik gadus tiek iesniegti vairāki desmiti darbu no visas Latvijas.