Par mums

Par LEAF

Latvijas Ekonomikas Attīstības Forums (LEAF) ir biedrība, kuras darbības galvenais mērķis ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, apzinot un izvērtējot ekonomikas, t.sk. uzņēmējdarbības aktuālās problēmas, izstrādājot risinājuma variantus un sekmējot to īstenošanu, kā arī rosinot ekonomiskās domas attīstību valstī.

Forums dibināts kā sabiedriska organizācija ar nosaukumu “Latvijas Ekonomikas attīstības fonds” 1998. gada 8. februārī, apvienojot 10 dibinātājus. Pēc pārreģistrācijas Biedrību un nodibinājumu reģistrā, nosaukums tiek pārveidots – “Latvijas Ekonomikas Attīstības Forums”, un LEAF iegūst biedrības statusu.

Patlaban LEAF apvieno 22 biedrus – Latvijā un arī Eiropas Savienībā pazīstamus ekonomistus, juristus, uzņēmējus un valsts iestāžu darbiniekus. Starp LEAF biedriem ir Inna Šteinbuka, Ģirts Bērziņš, Māris Ēlerts, Arvīds Ušča, Uldis Cērps u.c. sabiedrībā pazīstami cilvēki. Biedrību vada LEAF prezidente Inese Vaidere. LEAF izstrādā aktuālu ekonomikas problēmu risinājuma variantus, publicējot savus viedokļus, rīkojot konferences, konkursus – kā, piemēram, labi zināmo studentu zinātnisko darbu ekonomikā konkursu – cenšoties veicināt sabiedrības diskusiju un izpratni par tautsaimniecībā notiekošo.

LEAF uzdevumi ir informēt, izglītot un iesaistīt topošos speciālistus diskusijā un lēmumu pieņemšanā par aktuālām un polemiskām ekonomikas un tautsaimniecības tēmām, izveidot dialogu un attīstīt jaunas sadarbības formas ar skolēniem, studentiem un speciālistiem ekonomikas un finanšu nozarēs, kā arī piedāvāt materiālu un informatīvu atbalstu pētījumu veikšanai un ekonomiskās domas rosināšanai.

LEAF mērķi

 • Veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, apzinot un izvērtējot ekonomikas, t.sk. uzņēmējdarbības aktuālās problēmas, izstrādājot risinājuma variantus un sekmējot to īstenošanu, rosinot ekonomiskās domas attīstību valstī
 • Izglītot sabiedrību un veicināt tās izpratni par ozīmīgākajiem ekonomikas jautājumiem.
Mērķu sasniegšanai Forums veic sekojošas darbības
 • izstrādā ekonomiskās attīstības koncepcijas un programmas,
 • sniedz atzinumus par ekonomiskām programmām un tās attīstības modeļiem,
 • izstrādā tautsaimniecības problēmu praktiskus risinājumus,
 • rīko konferences un seminārus,
 • organizē un finansē lekciju kursus,
 • piedalās izglītības programmu izstrādē,
 • organizē, vada un finansē zinātnisko darbu konkursus,
 • sadarbojas ar LR un citām ārvalstu mācību iestādēm,
 • publicē un citādi pārraida informatīva un izglītojoša
  rakstura materiālus, kā arī veicina šādu materiālu tapšanu,
 • īsteno citas mērķa sasniegšanai nepieciešamas aktivitātes.

Mērķu sasniegšanai un realizēšanai Forums sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām sabiedriskajām organizācijām Latvijas Republikā un ārvalstīs.

Sabiedriskā labuma statuss

Kopš 2005. gada LEAF ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss izglītības un zinātnes atbalstīšanā.

Saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.1 pantu rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kas ziedotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.

Iepriekš minētā panta otrā daļa nosaka, ka kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 procentus no nodokļa kopējās summas.

Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmo daļu pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm.

Ja vēlaties atbalstīt LEAF sabiedriskā labuma darbību, aicinām sazināties ar mums.