Sadarbība ar Junior Achievement Latvia

2009. gadā LEAF uzsāka sadarbību ar Junior Achievement — Young Enterprise Latvija jeb vienkārši JAL — sabiedriskā labuma organizāciju un biznesa izglītības ekspertu Latvijas skolās.

LEAF un JAL mērķi daudzējādā ziņā saskan, tādējādi gan JAL, gan LEAF ieguvums no šīs sadarbības ir abpusēja pieredzes apmaiņa, tās nodošana jaunajiem speciālistiem — topošajiem ekonomistiem vai uzņēmējiem, un ekonomiskās idejas popularizēšana.

Patlaban LEAF un JAL sadarbība visaktīvāk izpaužas divos sadarbības projektos: finanšu pratības konkursā 5.-9.klašu skolēniem “Biznesa pasakas” un “Gada labākais ekonomikā”.